Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

200,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng1000MB1500 MB2000 MB2500 MB3000MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12355
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain510101520
My SQL 123520
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua
Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

200,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng1000MB1500 MB2000 MB2500 MB3000 MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12355
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain510101520
MS SQL Server123520
My SQL 123520
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua